دانلود کتاب تشخیص افتراقی چرچیل Churchill Pocketbook of Differential Diagnosis 4

screenshot-from-2016-11-30-20-14-03

کتاب حاضر از معروفترین کتابهای تشخیص افتراقی است که در مدنت برای دانلود رایگان (اعضا) قرار داده شده است. بدون صفحات اضافه و زشت!

قابل توجه است که این کتاب در سایت های دیگر با قیمت های عجیبی برای دانلود به فروش می رسد. و در هیچ سایت انگلیسی برای دانلود وجود ندارد.

4 responses... add one

پاسخ دهید