Category: آناتومی

۱۰

این کتاب یک شرح مفصل از استخوان های سر و صورت به منظور درک مسیرهای اعصاب جمجمه فراهم می کند.

Price: 10,000 ریال
۱۳

استخوان‌شناسان،‌ باستان‌شناسان، آناتومیست‌ها، دانشمندان پزشکی قانونی و دیرینه‌شناسان در این کتاب، اطلاعات کاربردی درزمینه شناسایی دقیق، بازیابی، تجزیه و تحلیل و گزارش درمورد باقی‌مانده‌های اسکلتی بشر و نتیجه‌گیری‌ها ی صحیح از آن باقی‌مانده‌ها، پیدا خواهند…

Price: 10,000 ریال
۱۴

این کتاب برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی مناسب است.

Price: 10,000 ریال
Capture

Read it, See it, Master it! Read it – Ken Saladin explains human anatomy in an engaging, yet efficient way. He puts a premium on the words, and uses student–relevant analogies to motivate the reader.…

Price: 10,000 ریال
Capture

این کتاب جلد هشتم از سری کتاب های سبز نتر که تحت عنوان  Cardiovascular System است،می باشد.

Price: 10,000 ریال