Category: نرولوژی

screenshot_951029_104426

در این مجموعه معاینات اعصاب کرانیال، معاینه رفلکسهای تاندونی، فورس اندام ها، معاینه وضعیت ذهنی و معاینه حسی و حرکتی آموزش داده می شود. بسیار مناسب دانشجویانی است که میخواهند طرز صحیح این معاینات را…

Price: 10,000 ریال
Capture

Completely updated and in brilliant full color, Merritt's Neurology, 13th Edition, remains your reference of choice for outstanding guidance on neurologic protocols, treatment guidelines, clinical pathways, therapeutic recommendations, and imaging. Greatly reorganized for ease of use, the…

Price: 10,000 ریال
Capture

این کتاب اصول مغز و اعصاب را بیان می کند.    

Price: 10,000 ریال
Capture

این کتاب یک منبع ایده آل برای هر کسی که علاقه مند به مطالعه سیستم عصبی است می باشد و همچنین متخصصان می توانند برای به روز رسانی و یا تازه کردن دانش خود  در…

Price: 10,000 ریال
10,000 ریال – دانلود
Capture

این کتاب بطور جامع به بیماری ها و اختلالات عصبی می پردازد و با یک رویکرد بالینی تشخیص، درمان و مدیریت این اختلالات را ارائه می دهد.

Price: 10,000 ریال