نرولوژی

مشاهده 1 - 12 16 نتیجه

مجموعه معاینات نرولوژیک

در این مجموعه معاینات اعصاب کرانیال، معاینه رفلکسهای تاندونی، فورس اندام ها، معاینه وضعیت ذهنی و معاینه حسی و حرکتی آموزش داده می شود. بسیار مناسب دانشجویانی است که میخواهند طرز صحیح این معاینات را در بخش های بیمارستان، مخصوصا …

دانلود 1,000 تومان
ads