Category: مسمومیت

Screenshot from 2016-10-05 09-50-36

این کتاب بسیار خوب و آموزنده ای است که در بخش اورژانس میتونه بسیار براتون کمک کننده باشه. یاد میده که چطور با یک بیماری که مسمومیت ناشناخته داره برخورد کنیم. میتونید به رایگان از…

Price: 10,000 ریال